cs en

ROTANA a.s. ® VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Zavřít stránku
Zavřít stránku

Projekty
operační programy

Operační programy pro zvýšení kvality a efektivity práce ve společnosti ROTANA a.s.

 

VIRTUALIZACE SPOLEČNOSTI ROTANA a.s.

Cílem projektu je implementace naprosto nového konceptu řízení společnosti, ve kterém jsou všechny klíčové
výpočetní jednotky přesunuty z fyzického HW do virtuálního prostředí.

 

INOVACE ULTRA TVRDÝCH NÁSTROJŮ S CBN A PKD ŘEZNOU HRANOU

Inovace (rozšíření a upgrade) výrobního procesu, a to v podobě zavedení nových technologií ve výrobní sekci UHT nástrojů.

 

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE SPOLEČNOSTI ROTANA A.S.

Cílem projektu je postupná implementace jednotlivých částí naší výroby k zajištění její kompatibility pro budoucí propojení celého hodnotového řetězce na vyšší úroveň.

 

OPTIMALIZACE KONSTRUKCE A NALEZENÍ VHODNÝCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK PKD FRÉZ MALÉHO PRŮMĚRU (0,5 AŽ 3 MM)

Cílem projektu je analýza současných řešení, optimalizace navržené geometrie, porovnání geometrie laserem obrobených vzorků nástrojů s digitálními modely a nalezením vhodných pracovních podmínek pro PKD frézy malých průměrů (od 0,5 až 3 mm).

 

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBNÍHO PROCESU S PRINCIPY PRŮMYSLU 4.0 PRO VÝROBU SK A UHT NÁSTROJŮ

Cílem je zahájení sériové výroby nově vyvinutého speciálního nástroje a implementace inovovaného výrobního procesu nástrojů z ultratvrdých materiálů založených na principech Průmyslu 4.0

 

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM SPOLEČNOSTI ROTANA A.S.

Výstavba samostatného objektu pro účely výzkumu, vývoje a testování nových výrobků.

 

STUDIE AUTONOMNÍ AUTOMATICKÉ BUŇKY PRO TECHNICKOU PŘÍPRAVU POLOTOVARU

Cílem projektu je zpracování ucelené studie autonomní automatické buňky pro technickou přípravu polotovaru pro výrobu monolitních polotovarů ze slinutých karbidů. Buňka v sobě ponese znaky nejmodernějších průmyslových trendů v oblasti automatizace a prvků úzce souvisejících.

 

VÝVOJ A TESTOVÁNÍ NÁSTROJŮ PRO EFEKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ DÍLCŮ Z NIKLOVÝCH SLITIN

Cílem projektu je vyvinout a otestovat typ nástroje pro hrubování a typ nástroje pro dokončování dílců z těžkoobrobitelných niklových slitin tak, aby mohly být následně uvedeny do praxe.  

ROTANA a.s. ® VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.